Våre ansatte, vår viktigste ressurs

- kompetanse, vår viktigste tjeneste

Innleie

Vi leverer kompetent og kvalitetssikret pedagogisk personell for kortere og lengre vikariater.

Rekruttering

Vi rekrutterer kompetent og kvalitetssikret pedagogisk personell til faste stillinger.

Kvalitetssikring

Alle våre ansatte har vært gjennom grunnleggende kvalitetssjekk og testing.

Hvem vi er

Best Pedagogisk er en del av Best Group, et konsern med flere datterselskap innen bemanningsløsninger, rekruttering, arbeidsklær & verneutstyr

Best Pedagogisk arbeider for å tilby din virksomhet de beste løsningene for ekstra ressurser. Vi vet at det er krevende å få på plass behovet for ekstra bemanningsressurser i en hektisk hverdag.

Våre administrative ansatte har god erfaring og kompetanse på å rekruttere medarbeidere som skal arbeide med barn og unge. Vi er opptatt av å gi dere som kunde eller ansatt, den beste kvalitet og oppfølging.

​Vi er medlem i NHO Service og handel og revidert arbeidsgiver, våre prosesser er kvalitetssikret og laget slik at dere som kunde skal få kvalitetssikret personell rask og effektiv på plass når dere trenger det, og som ansatt god informasjon og oppfølging om de oppdrag dere takker ja til.

Vår visjon

LEK er vårt kompass for vår arbeidshverdag i Best Work

Våre verdier

LEK er vårt kompass for vår arbeidshverdag i Best Pedagogisk

LEK står for

Læring og utvikling

Vi verdsetter læring og utvikling, og legger til rette for at ansatte får best mulig opplæring og utvikling

Engasjement

Vi er lidenskapelig opptatt av å levere best mulige tjenester gjennom å bry oss om våre ansatte og vårt arbeidsmiljø.

Korrekt

Vi handler i samsvar med det som er etiske og moralsk korrekt gjennom å være ærlig, rettferdig og opprettholde den beste integritet.

Best pedagogisk

Vårt team

christine

Christine Solheim

Daglig leder

905 53 534
christine@bestpedagogisk.no

anna-linnea

Anna Linnea Lystad

HR-Konsulent

957 97 274
anna@bestpedagogisk.no

bedrifter bruker oss
0
ansatte plassert
0

Kvalitetssikring

Vi lover deg ansatte av høy kvalitet

Alle våre ansatte har vært gjennom grunnleggende kvalitetssjekk og testing som inkluderer intervju, gruppeintervjuer, referansesjekk, signert taushetserklæring, arbeidsinstrukser og tester (hvor dette er påkrevd) og dokumentert politiattest.

​Alle våre utleide medarbeidere skal ha bestått assistentprøven. Et nettbasert kurs hvor den ansatte får grunnleggende innføring i det å arbeide i barnehage.